Báo Trung Quốc vị nể kỳ tích của U23 Việt Nam

Báo Trung Quốc vị nể kỳ tích của U23 Việt Nam

“Bóng đá Việt Nam vừa có thêm một kỳ tích lịch sử khi lần đầu vô địch U23 Đông Nam Á. Nhưng điều đán