Hai cầu thủ đội Sài Gòn dự giải bóng đá giao lưu Nhật Việt tại Nhật Bản

Hai cầu thủ đội Sài Gòn dự giải bóng đá giao lưu Nhật Việt tại Nhật Bản

Giải bóng đá giao lưu Nhật Việt Enshu Fukuroi 2022 do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, phối hợp cù