Sau 1 năm đội bóng giải thể, cầu thủ Than Quảng Ninh giờ ra sao?

Sau 1 năm đội bóng giải thể, cầu thủ Than Quảng Ninh giờ ra sao?

Những người thành côngVới một tập thể tốt như Than Quảng Ninh, việc cầu thủ của họ tìm kiếm đội bóng