danny rose

danny rose

Tottenham chính thức ra giá bán Danny Rose cho Man United【danny rose】:​Tottenham sẽ đồng ý ngồi vào