Điểm khác biệt tại SEA Games 31 khiến các nước tham dự hài lòng

Điểm khác biệt tại SEA Games 31 khiến các nước tham dự hài lòng

Trong lịch sử SEA Games, hầu hết các kỳ đại hội đều không có đầy đủ các bộ môn và nội dung Olympic.