Giải vô địch quốc gia nữ 2021 thay đổi thể thức, thích nghi với “tình hình mới”

Giải vô địch quốc gia nữ 2021 thay đổi thể thức, thích nghi với “tình hình mới”

Giải vô địch quốc gia nữ 2021 sẽ diễn ra từ ngày 13/11 và kết thúc ngày 25/11 tại sân của Trung tâm