Klopp nói một câu cho thấy Tuchel và Chelsea thua ngay từ đầu

Klopp nói một câu cho thấy Tuchel và Chelsea thua ngay từ đầu

Chỉ một câu cho thấy rõ sự khác biệt giữa Jurgen Klopp và Thomas Tuchel, ở cuộc chiến mà tinh thần m