ljungberg

ljungberg

Huyền thoại Ljungberg nói gì trong lần đầu chính thức dẫn dắt Arsenal?【ljungberg】:​Trước chuyền làm