UEFA công bố với Luật công bằng tài chính mới: Khoảng cách giàu nghèo giữa các CLB gia tăng đáng kể

UEFA công bố với Luật công bằng tài chính mới: Khoảng cách giàu nghèo giữa các CLB gia tăng đáng kể

Cuộc họp Ủy ban Điều hành của UEFA diễn ra tại Nyon vào tối 7/4 chính thức thông qua quyết định thay