Phiên bản nào của Pogba sẽ trở lại với Juventus?

Phiên bản nào của Pogba sẽ trở lại với Juventus?

Đã 6 năm trôi qua kể từ khi Pogba rời Turin để trở lại Manchester. Giờ đây, anh lại rời Manchester đ