Ronaldo rời Manchester United là sự giải thoát cho Ten Hag

Ronaldo rời Manchester United là sự giải thoát cho Ten Hag

Trong 24 giờ, The Athletic và Telegraph đều đăng tải những thông tin tiêu cực về mối quan hệ giữa Ro