Olympic 2020 cấm phóng viên truyền tải hình ảnh các cầu thủ quỳ gối trước trận

Olympic 2020 cấm phóng viên truyền tải hình ảnh các cầu thủ quỳ gối trước trận

Việc các cầu thủ quỳ gối trước mỗi thời điểm bắt đầu trận đấu để ủng hộ phong trào “Black Lives Matt