trung quốc và syria

ĐT Trung Quốc gây thất vọng trước khi so tài với ĐT Việt Nam【trung quốc và syria】:Nhằm chuẩn bị tốt