xương đòn

xương đòn

Gãy xương đòn, trụ cột U20 Việt Nam phải nghỉ bao lâu?【xương đòn】:Theo thông tin từ VFF, tình huống